Condicions d’ús i Política de privacitat

Informació general del titular del lloc web: 
En compliment del que disposa l'article 9 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic informem als nostres usuaris que el titular del lloc web ubicat en el domini www.clevernet.es és CLEVERNET SL, domiciliada a Borges Blanques, s / n Pol. Ind. La Borda 08140 Caldes de Montbui (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 23454, Full B-53145, Foli 124, Secció 8, Inscripció 7. C.I.F.: B08395964.

L'exploració del lloc web de CLEVERNET SL, ubicat al domini www.clevernet.es i de qualsevol de les pàgines a les que a través del mateix es pugui accedir, implica que l'usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta les "Condicions de ús i política de privacitat "i d'aquest lloc web. En cas que no estigui d'acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l'usuari ha d'abstenir d'utilitzar aquest lloc web.

Productes i serveis:

Mitjançant aquest lloc web www.clevernet.es, posa a disposició dels usuaris informació gratuïta respecte dels productes i serveis prestats per la societat. La informació oferta no constitueix una oferta comercial, i és necessari establir relació individual i directa amb la gestora per conèixer les característiques de les seves inversions i els requisits de comercialització. En tot cas, la contractació dels productes i serveis de CLEVERNET S.L. es regirà per les seves condicions generals i particulars de contractació.

Propietat intel·lectual i industrial: 

Tots els dissenys, marques, logotips, noms, imatges, gràfics, icones i altres continguts del lloc web són propietat de CLEVERNET S.L., gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l'accés al lloc web implica cessió per part de CLEVERNET S.L. d'aquests drets als usuaris. Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del mateix i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial dels mateixos, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Així mateix, queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per CLEVERNET S.L. en les presents "Condicions d'ús". Els continguts, textos, logotips, dissenys, imatges, fotografies, i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en conjunt com a obra artística multimèdia, han estat degudament registrats i, en conseqüència, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. En el cas que els usuaris vulguin utilitzar les marques, logotips, noms o qualsevol altre signe distintiu disponibles al lloc web de CLEVERNET SL, poden sol·licitar l'autorització necessària posant-se en contacte amb la societat, dirigint-se a la mateixa pels mitjans de contacte indicats en les presents "Condicions d'ús".

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts del lloc web que difereixi de l'expressament permès per CLEVERNET S.L., en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el mateix, afectarà els seus drets i, en conseqüència, legitimarà a CLEVERNET S.L. per a l'exercici de quantes accions, tant civils com penals, emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Accés al lloc web: 

L'accés a aquest lloc web és lliure i gratuït.


Hipervincles:
 

Aquest lloc web conté hipervincles amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per CLEVERNET S.L., no sent responsable aquesta del contingut d'aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars i CLEVERNET S.L. no garanteix ni aprova aquests continguts. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria corresponent a internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. CLEVERNET S.L. no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços. Aquells usuaris que vulguin establir hipervincles al present lloc web hauran d'abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el mateix o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que CLEVERNET S.L. autoritza l'hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç al lloc web. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de cap relació entre CLEVERNET S.L. i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi el mateix. Queda prohibit l'establiment de hipervincles al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l'ordre públic, als usos acceptats a internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els hipervincles que, respectant les exigències anteriorment exposades, s'estableixin al lloc web des d'altres pàgines web permetran l'accés a aquest, però no reproduiran el seu contingut en forma alguna. En el cas que CLEVERNET SL, tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il • lícit, constitutiu de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent a la major brevetat possible.


Intercanvi o difusió d'informació:
 

CLEVERNET S.L. declina tota responsabilitat derivada de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l'ús que els menors puguin fer d'ella en cas que els continguts a que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Des de CLEVERNET S.L. no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. CLEVERNET S.L. no respondrà per qualsevol dany o perjudici que es pogués donar a causa d'una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, fallades en la xarxa d'Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).


Actualitzacions:
 

CLEVERNET S.L. no garanteix la total actualització, exactitud i / o disponibilitat en tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé fa tot el possible perquè així sigui. Tot i que CLEVERNET S.L. desitja prestar als seus usuaris a través del lloc web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En aquest cas, CLEVERNET S.L. intentaria minimitzar les conseqüències d'aquesta interrupció perquè els seus usuaris es vegin afectats en la menor mesura possible, sempre que això fos possible, no responsabilitzant-se en cap cas dels perjudicis que pugui suposar per a l'usuari la interrupció del servei d'accés al present lloc web.


Comunicacions comercials:
 

En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, mitjançant l'acceptació d'aquestes "Condicions d'ús", l'usuari autoritza expressament a CLEVERNET SL a remetre a l'adreça de correu electrònic que proporcioni com a contacte comunicacions comercials promocionals o publicitàries, llevat que expressament manifesti la seva oposició. L'usuari podrà abstenir d'acceptar aquest tipus de tractament de dades, mitjançant el marcatge de la casella de verificació (check box) que es facilita de manera específica en el nostre formulari de contacte.


Actualització i modificació de la pàgina web:
 

CLEVERNET S.L. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.


Tractament de dades de l'usuari:
 

Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el formulari de contacte exposat a la web, està autoritzant expressament a CLEVERNET S.L. al tractament de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions o consultes i per mantenir-lo informat sobre els serveis de CLEVERNET S.L. Aquestes dades s'inclouran en un fitxer titularitat de CLEVERNET S.L. degudament inscrit en el RAEPD, i comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la resta de normativa vigent.

CLEVERNET S.L. no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l'usuari ens hagi sol·licitat. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant CLEVERNET S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequades, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres reconeguts per Llei, dirigint-se per escrit a CLEVERNET S.L. Responsable del fitxer, ubicat a l'adreça facilitada a la capçalera o mitjançant el mail clever@clevernet.es.


Legislació i jurisdicció aplicable:
 

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.